Fordringshaverinfo

Statslige institutioner

Forsvarsministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Offentliggjort den 28. maj 2020)

Slots- og Kulturstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Statens Museum for Kunst - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Offentliggjort den 28. maj 2020)

Sundhedsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Opdateret den 18. juni 2020)

Energistyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020) 

Beredskabsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 10. juli 2020)

Udlændingestyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Udenrigsministeriet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Beskæftigelsesministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Opdateret den 17. november 2020)

Det Kongelige Teater og Kapel - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Opdateret den 17. november 2020)

Arbejdstilsynet - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Opdateret den 17. november 2020)

Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 10. juli 2020)

Det Kongelige Bibliotek - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 15. april 2020)

Bygningsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020) 

Lægemiddelstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 5. maj 2020)

Finanstilsynet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020) 

Civilstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

Styrelsen for patientsikkerhed - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 5. maj 2020)

Naturstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020) 

Danmarks Statistik - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

Ankestyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

Geodatastyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Justitsministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

 

Søfartsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Patent- og Varemærkestyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 18. juni 2020)

Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 26. februar 2020)

Skatteministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 4. juni 2020)

Teleankenævnet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Afsluttet)