Fordringshaverinfo

Statslige institutioner

Energistyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020) 

Udenrigsministeriet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

 

Har I spørgsmål til nedenstående statslige institutioner, skal I kontakte Gældsstyrelsen:

Skriv til fordringshaver@gaeldst.dk

Ring på 72 37 16 45 mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00 og fredag fra kl. 9.00-14.00)

 

Rigsarkivet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 1. juli 2021)

Slots- og Kulturstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 30. juni 2021)

Forsvarsministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet(Opdateret den 25. juni 2021)

Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 25. juni 2021)

Beredskabsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 25. juni 2021)

CPR-administrationen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 23. juni 2021)

Det Kongelige Bibliotek - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 22. april 2021)

Beskæftigelsesministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 12. april 2021)

Styrelsen for patientsikkerhed - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 5. maj 2021)

Sundhedsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 5. maj 2021)

Lægemiddelstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 5. maj 2021)

Sundhedsdatastyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 4. juni 2021)

Geodatastyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 4. juni 2021)

Arbejdstilsynet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 23. juni 2021)

Naturstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 21. juni 2021) 

Udlændingestyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Ankestyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

Finanstilsynet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020) 

Det Kongelige Teater og Kapel - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 17. november 2020)

Bygningsstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020) 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 24. juni 2021) 

Justitsministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020) 

Civilstyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

Danmarks Statistik - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 16. november 2020)

Søfartsstyrelsen tilskud - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 28. juni 2021)

Søfartsstyrelsen driftKlik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 28. juni 2021)

Patent- og Varemærkestyrelsen - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 18. juni 2020)

Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 26. februar 2020)

Skatteministeriets Departement - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 4. juni 2020)

Teleankenævnet - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Afsluttet)