Fordringshaverinfo

Information til portalbrugere

Her på siden kan I følge med i, hvordan I korrekt og lovligt indsender fordringer via den nye fordringshaverportal til den nye inddrivelsesløsning.

I vil løbende kunne finde informationer om de fordringstyper, I fremadrettet skal anvende, når I skal indtaste fordringer i den nye inddrivelsesløsning. Fokus vil være på at informere jer om, hvordan I korrekt udfylder stamdata og opfylder en række regler, som de indtastede fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive modtaget i den nye inddrivelsesløsning.

For at vi bedre kan målrette de informationer, I skal bruge, bliver I inddelt i grupper. Det betyder, at informationerne til jer bliver tilrettelagt ud fra, hvilken gruppe I tilhører.

Orienteringsmaterialerne til rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI) og procesrenter under opkrævning (PROCREN) kan anvendes af de portalbrugere, der har fået fordringstyperne opsat i PSRM. 

Klik her, og åbn Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM), der beskriver de datakrav og funktionelle krav, alle portalbrugere skal overholde, når I skal indtaste fordringer i fordringshaverportalen. (Opdateret den 7. september 2020) Dokumentet kan blive opdateret og ændret. I finder nyeste version her på siden.

 

Rente tidligere påløbet under inddrivelse (REINDGI) - Klik her, og se orienteringsmaterialet (Offentliggjort den 25. januar 2021)

Procesrenter under opkrævning (PROCREN) - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 8. februar 2021)

Regioner - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 5. maj 2021)

Menighedsråd - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 20. oktober 2020)

Statslige institutioner - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 24. juni 2021)

Uddannelsesinstitutioner - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 22. april 2021)  

Domstole - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 4. juli 2019)

Politikredse - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Opdateret den 8. juli 2019)

A-kasser - Klik her, og se den samlede orienteringspakke. (Opdateret den 5. april 2019)