Fordringshaverinfo

Tidsplan for tilslutning af kommuner

I 2018 og 2019 bliver de mest anvendte fordringstyper gennemgået af en udvalgt gruppe af kommuner, Kammeradvokaten og ICI.

Fordringstyperne er opdelt i forretningsområder, og der er planlagt workshops, hvor der er taget hensyn til systemleverandørerne og de forskellige kommuners anvendelse af fordringstypen. På de forskellige workshops kigger vi på lovgivningen inden for det enkelte område og beslutter, hvordan stamdatafelterne fremadrettet skal udfyldes.

Det er forskellige kommuner, der bliver inddraget i arbejdet med klarlægning af fordringstypernes anvendelse. Efter, at der er gennemført workshops for det enkelte forretningsområde, kommer der en generel orientering til alle kommuner om, hvad der er besluttet i forhold til fordringstyperne inden for det enkelte forretningsområde.

Tidsplanen for afholdelse af workshop og orientering om beslutningerne er dynamisk, og I skal regne med, at der kommer ændringer undervejs.

I kan finde en opdateret tidsplan her. (Opdateret den 3. september 2019)