Fordringshaverinfo

Fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning

Der er foretaget en række ændringer til de eksisterende fordringstyper med udgangspunkt i lovgivningen og kommunernes praksis. Ændringerne skyldes behovet for at kunne:

  • Kontrollere fordringernes retskraftighed 
  • Fastlægge korrekt stamdatapraksis ensartet pr. fordringstype
  • Sikre overholdelse af datakravene fra ICI’s Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM).

Det betyder, at de eksisterende fordringstyper enten udgår, opsplittes i flere fordringstyper, eller at beskrivelsen af fordringstypernes indhold ændres, så de omfatter flere, færre eller nye fordringstyper.

I skal som kommune igennem én orienteringsrunde pr. forretningsområde (12 områder), hvor I bliver informeret om, hvordan I skal oversende fordringer, når I er tilsluttet den nye inddrivelsesløsning PSRM.

Orienteringsrunden igangsættes med et webinar, hvor I i hovedtræk får præsenteret de væsentligste forretningsmæssige beslutninger inden for det enkelte forretningsområde.

I forlængelse af webinaret skal I forholde jer til et omfattende orienteringsmateriale, der beskriver fordringstyperne inden for det enkelte forretningsområde. Til hver fordringstype er der lavet en opsummering, der giver et overblik over de nye fordringstypers indhold, afgrænsning og kendetegn. De væsentligste forretningsmæssige beslutninger, der er truffet i forbindelse med gennemgangen af fordringstyperne, bliver også fremhævet.

Spørgeskemaundersøgelse om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning
Opsummeringen giver jer den viden, I skal bruge for at kunne gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække, hvilke fordringstyper I som kommune forventer at anvende efter tilslutningen til PSRM. I har også mulighed for i begrænset omfang at få foretaget individuelle tilpasninger til fordringstypebilagene ved at udfylde kommentarfelterne i spørgeskemaundersøgelsen.

Det er vigtigt, at alle kommuner besvarer spørgeskemaet, også selvom I ikke skal anvende den aktuelle fordringstype. Det giver os en viden om, at I har modtaget og forholdt jer til spørgeskemaet.

Se 7 gode råd til besvarelse af spørgeskemaet om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning.

Systemleverandørerne
Jeres systemleverandører får mulighed for at læse orienteringsmaterialet ca. tre dage inden, I får adgang til det. Det skal pointeres, at orienteringsmaterialet beskriver forretningsmæssige afklaringer, hvorfor I ikke nødvendigvis bør kontakte systemleverandørerne i denne sammenhæng.

Vi er i gang med et selvstændigt forløb med systemleverandørerne, hvor spørgsmål og problemstillinger fra den forretningsmæssige tilslutning bliver bragt videre.

 

OBS! Fordringstyper, der endnu ikke er oprettet til brug i PSRM, kan ikke anvendes til brug ved indsendelse af fordringer til modregning i DMI.

 

Forbrug og renovation - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 26. november 2020)

Civilretlige fordringer - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Offentliggjort den 24.september 2020)

Service og sundhed - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 13. november 2020)

Miljøafgifter - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 26. oktober 2020) 

Indefrysningslån - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 13. november 2020)

Socialret - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 13. november 2020)

Biblioteker - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 30. juni 2020)

Lejeret - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 17. juni 2020)

Sygedagpenge - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 26. juni 2020)

Parkeringsafgifter - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 9. juni 2020)

 

Diverse 1 - Klik her, og se orienteringspakken. (Offentliggjort den 25. november 2020)

Renter og gebyrer - Klik her, og se den samlede orienteringspakke. (Offentliggjort den 19. juni 2020)

Daginstitution - Klik her, og se den samlede orienteringspakke. (Opdateret den 3. december 2019)