Fordringshaverinfo

Fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning

Der er foretaget en række ændringer til de eksisterende fordringstyper med udgangspunkt i lovgivningen og kommunernes praksis. Ændringerne skyldes behovet for at kunne:

  • Kontrollere fordringernes retskraftighed 
  • Fastlægge korrekt stamdatapraksis ensartet pr. fordringstype
  • Sikre overholdelse af datakravene i Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM).

Det betyder, at de eksisterende fordringstyper enten udgår, opsplittes i flere fordringstyper, eller at beskrivelsen af fordringstypernes indhold ændres, så de omfatter flere, færre eller nye fordringstyper.

I skal som kommune igennem én orienteringsrunde pr. forretningsområde, hvor I bliver informeret om, hvordan I skal oversende fordringer, når I er tilsluttet den nye inddrivelsesløsning PSRM.

 

OBS! Fordringstyper, der endnu ikke er oprettet til brug i PSRM, kan ikke anvendes til brug ved indsendelse af fordringer til modregning i DMI.

 

Oversigt over kommunernes behov for og godkendelse af fordringstyper - Klik her og download oversigten. (Opdateret den 27. august 2021)

Renter - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Offentliggjort den 17. juni 2021)

Bolig - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 10. juni 2021)

Diverse 2 - Klik her, og se materialet. (Opdateret den 2. juli 2021)

Daginstitution - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 16. april 2021)

Gebyrer - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Offentliggjort den 11. marts 2021)

Diverse 1 - Klik her, og se den endelige orienteringspakken. (Opdateret den 26. marts 2021)

Forbrug og renovation - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 26. november 2020)

Civilretlige fordringer - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Offentliggjort den 24.september 2020)

Service og sundhed - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 13. november 2020)

Miljøafgifter - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 26. oktober 2020) 

Indefrysningslån - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 13. november 2020)

Socialret - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 13. november 2020)

Biblioteker - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 30. juni 2020)

Lejeret - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 23. marts 2021)

Sygedagpenge - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 26. juni 2020)

Parkeringsafgifter - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Opdateret den 9. juni 2020)