Fordringshaverinfo

Fordringstyper til service og sundhed

Fordringstypebilagene forbliver i udkast indtil alle forretningsområder er gennemgået, og den samlede fordringshaveraftale er klar. Dette skyldes, at alle forretningsområder endnu ikke er gennemgået, og der kan blive afdækket noget i de resterende forretningsområder, som påvirker dem, der allerede er gennemgået.

OBS! Det endelige og afsluttende materiale er ved at blive færdigudarbejdet og bliver offentliggjort snarest her på siden.

Service, sundhed og sygedagpenge (del 1) - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 26. juni 2019)

Service, sundhed og sygedagpenge (del 1) - Klik her, og se fordringstypebilagene. (Opdateret den 4. november 2019)

Opsamling og afslutning på service, sundhed og sygedagpenge (del 1) - Klik her, og se opsamlingen. (Offentliggjort den 4. november 2019) 

Spørgeskema om fordringstyper til service, sundhed og sygedagpenge (del 1) - Klik her, og se en PDF-version (Offentliggjort den 1. juli 2019)

Spørgsmål og svar til service, sundhed og sygedagpenge (del 1) - Klik her, og se materialet. (Opdateret den 1. oktober 2019)

 

Service og sundhed (del 2) Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 9. december 2019)

Service og sundhed (del 2) Klik her, og se fordringstypebilagene. (Offentliggjort den 9. december 2019)

Spørgeskema om fordringstyper til service og sundhed (del 2) - Klik her, og se en PDF-version. (Offentliggjort den 9. december 2019)

Spørgsmål og svar til service og sundhed (del 2) - Klik her, og se materialet. (Offentliggjort den 8. januar 2020)