Fordringshaverinfo

Fordringstyper til parkeringsafgifter

Materialet nedenfor er udarbejdet for at lette kommunernes og systemleverandørernes arbejde med tilpasningerne af debitor- og fagsystemerne, så systemerne kan opfylde de nye stamdatakrav.

Materialet præsenterer de nye fordringstyper, der bliver oprettet i PRSM, samt de forudsætninger, der ligger til grund for de nye fordringstyper, herunder stamdatakravene og filterreglerne. Det erstatter alt det øvrige materiale, der tidligere er offentliggjort om parkeringsafgifter, og består af følgende 4 dokumenter:

Fordringstypesaneringen er en samlet oversigt over resultatet af fordringstypesaneringen, herunder sammenhængen mellem de oprindelige fordringstyper i DMI og de nyoprettede fordringstyper, der skal anvendes af kommunerne efter tilslutning til PSRM. Dokumentet beskriver også de forretningsmæssige og juridiske beslutninger og afklaringer, der ligger til grund for oprettelsen af nye fordringstyper samt fastlæggelsen af stamdatakrav og filterregler.

Fordringstypeoversigten er en oversigt over forretningsområdets nye fordringstyper, som skal anvendes efter kommunerne er tilsluttet den nye inddrivelsesløsning. Den indeholder en beskrivelse af hvilke fordringer, der kan sendes til inddrivelse i PSRM i fordringstyperne, samt en kort beskrivelse af stamdatakravene og filterreglerne i skemaformat. Fordringstypeoversigten erstatter ikke fordringstypebilagene, men skal supplere dem ved at give et mere lettilgængeligt overblik over fordringstyperne, herunder stamdatakravene og filterreglerne.

Fordringstypebilagene er en bilagspakke, som samler alle de færdige fordringstypebilag for parkeringsafgifter i ét dokument.

Ændringsloggen er et dokument, der i skemaform viser, hvilke ændringer der er foretaget i nedenstående materialer.


Fordringstypesanering - parkeringsafgifter
 Klik her, og se fordringstypesaneringen. (Opdateret den 9. juni 2020)

Fordringstypeoversigt parkeringsafgifter Klik her, og se oversigten. (Opdateret den 11. februar 2021)

Fordringstypebilag parkeringsafgifter Klik her, og se fordringstypebilagene. (Opdateret den 11. februar 2021)

Ændringslog - parkeringsafgifter Klik her, og se ændringsloggen. (Offentliggjort den 11. februar 2021)


Har I spørgsmål til forretningsområdet parkeringsafgifter, skal I kontakte Gældsstyrelsen:

Skriv til fordringshaver@gaeldst.dk

Ring på 72 37 16 45 (alle hverdage fra kl. 9.00-12.00)