Fordringshaverinfo

Fordringstyper til indefrysningslån

Materialet er udarbejdet for at lette kommunernes og systemleverandørernes arbejde med tilpasningerne af debitor- og fagsystemerne, så systemerne kan opfylde de nye stamdatakrav.

Materialet præsenterer de nye fordringstyper, der bliver oprettet i PRSM, samt de forudsætninger, der ligger til grund for de nye fordringstyper, herunder stamdatakravene og filterreglerne. Det erstatter alt det øvrige materiale, der tidligere er offentliggjort om indefrysningslån, og består af følgende 3 dokumenter:

Fordringstypesaneringen er en samlet oversigt over resultatet af fordringstypesaneringen, herunder sammenhængen mellem de oprindelige fordringstyper i DMI og de nyoprettede fordringstyper, der skal anvendes af kommunerne efter tilslutning til PSRM. Dokumentet beskriver også de forretningsmæssige og juridiske beslutninger og afklaringer, der ligger til grund for oprettelsen af nye fordringstyper samt fastlæggelsen af stamdatakrav og filterregler.

Fordringstypeoversigten er en oversigt over forretningsområdets nye fordringstyper, som skal anvendes efter kommunerne er tilsluttet den nye inddrivelsesløsning. Den indeholder en beskrivelse af hvilke fordringer, der kan sendes til inddrivelse i PSRM i fordringstyperne, samt en kort beskrivelse af stamdatakravene og filterreglerne i skemaformat. Fordringstypeoversigten erstatter ikke fordringstypebilagene, men skal supplere dem ved at give et mere lettilgængeligt overblik over fordringstyperne, herunder stamdatakravene og filterreglerne.

Fordringstypebilagene er en bilagspakke, som samler alle de færdige fordringstypebilag for indefrysningslån i ét dokument.


Fordringstypesanering - indefrysningslån 
Klik her, og se fordringstypesaneringen. (Offentliggjort den 15. september 2020)

Fordringstypeoversigt - indefrysningslån Klik her, og se fordringstypeoversigten. (Offentliggjort den 15. september 2020)

Fordringstypebilag - indefrysningslån Klik her, og se fordringstypebilagene. (Offentliggjort den 15. september 2020)