Fordringshaverinfo

Fordringshaveraftalen

Godkendelsen af den generelle fordringshaveraftale er første led i processen om forretningstilslutning til PSRM. Kommunen skal bekræfte og acceptere fordringshavervilkårene i den generelle fordringshaveraftale, før det bliver muligt at sende fordringer til PSRM.

Se fordringshaveraftalen her
(Opdateret den 11. februar 2020)

Fordringshaveraftalen er siden kommunernes godkendelse blevet opdateret med et afsnit vedrørende gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 7.
§ 18 a, stk. 7, afbryder foreløbigt forældelsen af fordringer, der sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen ved modtagelsen. Afsnittet er af orienterende karakter og ændrer ikke det materielle indhold af selve fordringshaveraftalen.

Har I spørgsmål til fordringshaveraftalen, skal I kontakte Gældsstyrelsen:

Skriv til fordringshaver@gaeldst.dk

Ring på 72 37 16 45 (mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00 og fredag fra kl. 9.00-14.00)


Senere følger den trinvise forretningstilslutning af de specifikke fordringstyper i samarbejde med Gældsstyrelsen, debitorsystemleverandørerne og KL. De fordringstypespecifikke bilag vil I modtage til godkendelse, når fordringstyperne er teknisk klar til at blive tilsluttet PSRM. Processen for dette kommer til at strække sig over en længere periode alt efter kommunernes og systemleverandørens parathed.


I databeskyttelsesforordningen stilles der krav om indgåelse af databehandleraftaler ved den dataansvarliges overladelse af behandling af personoplysninger til en databehandler. Ved vurderingen af hvorvidt en part i en given situation skal betragtes som databehandler, lægges der vægt på, hvem der bestemmer formål og midler til behandling af personoplysningerne.

Ved fordringshavernes overdragelse af fordringer til Gældstyrelsen, behandler Gældstyrelsen personoplysninger med det overordnede formål at inddrive offentlig gæld som foreskrevet i lovgivningen. Gældsstyrelsen er tillagt kompetence som restanceinddrivelsesmyndighed og agerer i databeskyttelsesretlig forstand ikke på fordringshavernes instruks, idet Gældsstyrelsen alene forfølger det formål, der er foreskrevet i lovgivningen. Endvidere fastlægger Gældstyrelsen alene midlerne til behandling af personoplysningerne. Derved bestemmer Gældstyrelsen formål og midler til behandling af personoplysninger og har således status som dataansvarlig.

Ved fordringshaveres overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen), er der således tale om en videregivelse af personoplysninger mellem dataansvarlige parter, og der er derfor ikke krav om indgåelse af databehandleraftaler, til beskyttelse af personoplysninger ved overdragelse af fordringer til inddrivelse.