Fordringshaverinfo

Fordringshaveraftalen

Fordringshaveraftalen specificerer de mere konkrete krav og løsninger aftalt i samarbejde mellem jer og RIM. Den udgør grundlaget for den informationsudveksling, der finder sted, når en fordring oversendes til inddrivelse. Aftalen beskriver den fælles forståelse af retningslinjerne for informationsudvekslingen samt rollefordelingen mellem jer på den ene side og RIM på den anden.


Se fordringshaveraftalen her
(det er et udkast, og der kommer løbende tilpasninger)


Ud over hovedaftalen er der en række bilag. Bilagene indeholder oplysninger om kontakter, afregningsoplysninger, anvendte årsagskoder ved opskrivning/nedskrivning/tilbagekald, samt et bilag for hver fordringstype I har mulighed for at overdrage til RIM. Det fordringstypespecifikke bilag definerer den stamdatapraksis, der er gældende for den enkelte fordringstype.