Fordringshaverinfo

Civilretlige fordringer

Fordringstypebilagene forbliver i udkast indtil alle forretningsområder er gennemgået, og den samlede bilagspakke er klar. Dette skyldes, at alle forretningsområder endnu ikke er gennemgået, og der kan blive afdækket noget i de resterende forretningsområder, som påvirker dem, der allerede er gennemgået.

Civilretlige fordringer - Klik her, og se orienteringsmaterialet. (Offentliggjort den 29.05.2020)

Civilretlige fordringer - Klik her, og se fordringstypebilagene. (Offentliggjort den 29.05.2020)

Spørgeramme - Klik her, og se spørgerammen. (Offentliggjort den 29.05.2020)