Fordringshaverinfo

Tidsplan

I løbet af 2018 er de mest anvendte fordringstyper blevet gennemgået af en udvalgt gruppe af forsyningsselskaber, Kammeradvokaten og ICI.

Fordringstyperne er opdelt i forretningsområder, og der har været afholdt workshops, hvor der er taget hensyn til systemleverandørerne og de forskellige forsyningsselskabers anvendelse af fordringstypen. På de forskellige workshops har vi kigget på lovgivningen inden for det enkelte område og besluttet, hvordan stamdatafelterne fremadrettet skal udfyldes.

Det er forskellige forsyningsselskaber, der har været inddraget i arbejdet med klarlægning af fordringstypernes anvendelse. Der kommer en generel orientering til alle forsyningsselskaber om, hvad der er besluttet i forhold til fordringstyperne inden for det enkelte forretningsområde.

Tidsplanen for orientering om beslutningerne er dynamisk, og der kan komme ændringer undervejs.

I kan finde en opdateret tidsplan her. (Opdateret den 18. december 2020)