Fordringshaverinfo

Fordringstyper

Som forsyningsselskab skal I igennem en række orienteringsrunder, hvor I bliver informeret om, hvordan I skal indsende fordringer, når I er tilsluttet den nye inddrivelsesløsning PSRM.

Hver orienteringsrunde igangsættes med, at I modtager en mail med link til et orienteringsmateriale, der beskriver fordringstyperne inden for et forretningsområde. Til hver fordringstype er der lavet en opsummering, der giver et overblik over fordringstypernes indhold, afgrænsning og kendetegn. De væsentligste forretningsmæssige beslutninger, der er truffet i forbindelse med gennemgangen af fordringstyperne, bliver også fremhævet.

Spørgeskemaundersøgelse om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning
Opsummeringen giver jer den viden, I skal bruge for at kunne gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække, hvilke fordringstyper I som forsyningsselskab forventer at anvende efter tilslutningen til PSRM. I har også mulighed for i begrænset omfang at få foretaget individuelle tilpasninger til fordringstypebilagene ved at udfylde kommentarfelterne i spørgeskemaundersøgelsen.

Det er vigtigt, at alle forsyningsselskaber besvarer spørgeskemaet, også selvom I ikke skal anvende den aktuelle fordringstype. Det giver os en viden om, at I har modtaget og forholdt jer til spørgeskemaet.

Se nogle gode råd til besvarelse af spørgeskemaet om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning

 

Vand, spildevand og statsafgifter - Klik her, og se den endelige materialepakke. (Afsluttet den 17. marts 2020)