Fordringshaverinfo

Information til forsyningsselskaber

I kan stadig oversende fordringer til inddrivelse og/eller modregning, selvom EFI er i gang med at blive udfaset.


Der er foretaget en række ændringer til de eksisterende fordringstyper med udgangspunkt i lovgivningen og forsyningsselskabernes praksis. Ændringerne skyldes behovet for at kunne:

  • Kontrollere fordringernes retskraftighed 
  • Fastlægge korrekt stamdatapraksis ensartet pr. fordringstype
  • Sikre overholdelse af datakravene fra ICI’s Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM).

Det betyder, at de eksisterende fordringstyper enten udgår, opsplittes i flere fordringstyper, eller at beskrivelsen af fordringstypernes indhold ændres, så de omfatter flere, færre eller nye fordringstyper.

I skal som forsyningsselskab igennem én orienteringsrunde pr. forretningsområde, hvor I bliver informeret om, hvordan I skal oversende fordringer, når I er tilsluttet den nye inddrivelsesløsning PSRM.

Orienteringsrunden igangsættes med, at I modtager en mail med link til et orienteringsmateriale, der beskriver fordringstyperne inden for det enkelte forretningsområde. Til hver fordringstype er der lavet en opsummering, der giver et overblik over de nye fordringstypers indhold, afgrænsning og kendetegn. De væsentligste forretningsmæssige beslutninger, der er truffet i forbindelse med gennemgangen af fordringstyperne, bliver også fremhævet.

Spørgeskemaundersøgelse om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning
Opsummeringen giver jer den viden, I skal bruge for at kunne gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække, hvilke fordringstyper I som kommune forventer at anvende efter tilslutningen til PSRM. I har også mulighed for i begrænset omfang at få foretaget individuelle tilpasninger til fordringstypebilagene ved at udfylde kommentarfelterne i spørgeskemaundersøgelsen.

Det er vigtigt, at alle forsyningsselskaber besvarer spørgeskemaet, også selvom I ikke skal anvende den aktuelle fordringstype. Det giver os en viden om, at I har modtaget og forholdt jer til spørgeskemaet.

Se nogle gode råd til besvarelse af spørgeskemaet om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning

Tidsplanen for orientering om beslutningerne er dynamisk, og der kan komme ændringer undervejs.

I kan finde en opdateret tidsplan her. (Opdateret den 8. maj 2019)

Klik her, og åbn Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM), der beskriver de datakrav og funktionelle krav, alle fordringshavere skal overholde efter tilslutning til den nye inddrivelsesløsning. (Opdateret den 19. december 2018)

Klik her, og åbn en PDF-fil med generel information - få et indblik i den forretnings- og systemmæssige tilslutningsproces til den nye inddrivelsesløsning, der skal tage imod jeres fordringer.