Fordringshaverinfo

Tilretning af jeres systemer

Feb. 2020

Som system-til-systembruger har I selv ansvaret for, at jeres opkrævningssystemer og evt. bagvedliggende kildesystemer bliver tilrettet, så fordringer, der sendes til inddrivelse, kan overholde de nye krav til stamdata.

Systemleverandørerne, der udvikler jeres opkrævningssystemer, skal sammen med jer finde en fælles system-til-systemløsning for integrationen til den nye inddrivelsesløsning. Det er jeres eget ansvar at få talt sammen med systemleverandørerne om, hvordan denne opgave skal løses.

I skal sørge for, at systemleverandørerne bliver informeret om det aftalte grundlag i fordringstypebilagene. Det drejer sig fx om kommunikationen mellem jeres opkrævningsløsning og den nye inddrivelsesløsning, herunder at leverandørerne korrekt implementerer det, der er står i fordringstypebilagene, når de skal udvikle en integration til inddrivelsesløsningen.

I skal også selv sikre, at fagsystemerne er sat korrekt op – og dermed leverer korrekte data til opkrævningsløsningen.