Fordringshaverinfo

Tilretning af jeres systemer

Sep. 2018

I har selv ansvaret for, at jeres opkrævningssystemer og evt. bagvedliggende kildesystemer bliver tilrettet, så fordringer, der sendes til inddrivelse, kan overholde de nye krav til stamdata.

Systemleverandørerne, der udvikler kommunernes opkrævningssystemer, skal sammen med kommunerne finde en fælles system-system-løsning for integrationen til den nye inddrivelsesløsning. Det er kommunernes eget ansvar at få talt sammen med systemleverandørerne om, hvordan denne opgave skal løses.

Kommunerne skal sørge for, at systemleverandørerne bliver informeret om det aftalte grundlag i fordringshaveraftalen. Det drejer sig fx om kommunikationen mellem kommunernes opkrævningsløsning og den nye inddrivelsesløsning, herunder at leverandørerne korrekt implementerer det, der er aftalt i fordringshaveraftalen, når de skal udvikle en integration til inddrivelsesløsningen.

Kommunerne skal også selv sikre, at fagsystemerne er sat korrekt op – og dermed leverer korrekte data til opkrævningsløsningen.

Når leverandørerne er klar til en snak om tilslutning, er det aftalt, at de kontakter ICI for en nærmere aftale om en test- og planlægningsworkshop, hvor den overordnede plan for tilslutningen af kommunerne bliver gennemgået og aftalt.