Fordringshaverinfo

Hvem skal I kontakte?

Feb. 2020

SKAT er ophørt med at eksistere i sin nuværende form den 1. juli 2018.

I stedet er der blevet oprettet syv nye specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Læs mere på hjemmesiden Fra én til syv styrelser.

I skal kontakte Gældsstyrelsen, når det handler om fordringer i EFI/DMI fx:

  • Ændringer i eksisterende fordringshaveraftale fx:
  • Ændring fra portalbruger til system-til-systembruger eller omvendt
  • Tilføjelse af fordringstyper
  • Ændring af måden I bliver afregnet på
  • Manglende underretningsmeddelelser hvis I fx ikke modtager meddelelser vedr. afregning og afskrivning
  • Statusrapporter over oversendte fordringer
  • Generelle udfordringer med tilbagekald/nedskrivning/modregninger af fordringer
  • Udfordringer med at tilgå fordringshaverportalen og oversendelse af fordringer/transporter
  • Fusion af virksomheder.

Gældsstyrelsen har som kerneopgave at sikre, at borgerne betaler deres gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen skal desuden i samarbejde med fordringshaverne forebygge, at gæld til det offentlige opstår.

I vil fortsat møde ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI), der hører til i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der er en del af Skatteforvaltningen. ICI har udviklet den nye inddrivelsesløsning, som skal tage imod jeres fordringer. Den nye inddrivelsesløsning understøtter den fremadrettede inddrivelse foretaget af Gældsstyrelsen og erstatter på sigt den eksisterende inddrivelsesløsning EFI/DMI.

I skal kontakte ICI, når det handler om jeres tilslutning til den nye inddrivelsesløsning.

 

I kan se de gældende kontaktinformationer her.