Fordringshaverinfo

Kontakt

Tilslutning til den nye inddrivelsesløsning

Forenklings- og udviklingsjura bliver de gennemgående ressourcer på tilslutningsforløbene og bidrager med faglige, juridiske og tekniske kompetencer.

Det er vigtigt for os, at I kommer godt i gang med den nye inddrivelsesproces. Det ønsker vi
at sikre ved at vejlede og involvere jer i overgangen til den nye inddrivelsesløsning.

Vores rolle i Forenklings- og udviklingsjura er at sikre en god, effektiv og afstemt service over for jer både i overgangsfasen og i det løbende samarbejde.

Har I spørgsmål om tilslutning til den nye inddrivelsesløsning, herunder hvis I ønsker at blive oprettet som ny fordringshaver, kan I kontakte os:

Skriv til fordringshaversupport.ici@ufst.dk

Sagsbehandling af fordringer i den nye inddrivelsesløsning

Har du spørgsmål om fordringer, der er overdraget til den nye inddrivelsesløsning, kan du kontakte sagsbehandlerne:

Skriv til fordringshaver@gaeldst.dk

Ring på 72 37 16 45 (mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00 og fredag fra kl. 9.00-14.00)

Sagsbehandling af fordringer i EFI/DMI

Har du spørgsmål om fordringer i EFI/DMI som fx opgørelse over oversendte fordringer, afregnede beløb og enkeltsager på konkrete skyldnere, kan du kontakte fordringshaversupport:

Skriv til fordringshaver@gaeldst.dk

Ring på 72 37 16 45 (mandag til torsdag fra kl. 9.00-15.00 og fredag fra kl. 9.00-14.00).