Fordringshaverinfo

Oftest stillede spørgsmål

I kan indtaste fordringer i den nye fordringshaverportal, når I har været igennem et tilslutningsforløb. I bliver kontaktet, når vi er klar til at påbegynde jeres tilslutningsforløb.

Fordringer, I oversender til inddrivelse, skal opfylde nogle krav, der lever op til den gældende lovgivning:

 

  1. Hovedfordringer må ikke indeholde renter og gebyrer.
  2. Renter og lignende ydelser skal kunne knyttes til hovedfordringen, de er beregnet af.
  3. Renter og lignende ydelser må ikke være blevet indberettet som hovedfordringer.
  4. Flere fordringer må ikke være slået sammen og afleveres som én fordring.
  5. Indholdet af et stamdatafelt skal for alle fordringers vedkommende være i overensstemmelse med kravene til datafeltets indhold.

I skal sammen med jeres systemleverandører finde en fælles System til System løsning for integrationen til den nye inddrivelsesløsning. Hvordan dette samarbejde planlægges, er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke involveret i. Det er en planlægningsaftale, I skal lave med jeres systemleverandører.

Når systemleverandørerne er klar til en snak om tilslutning, er det aftalt, at de kontakter Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for en nærmere aftale om en test- og planlægningsworkshop, hvor den overordnede plan for tilslutningen af kommunerne bliver gennemgået og aftalt.

Analyse af udviklingsbehov
I skal selv sammen med jeres systemleverandører foretage en analyse af hvilke ændringer, der skal foretages i jeres system for at kunne leve op til kravene i Udviklings- og Forenklingsstyrelsens guide til den nye inddrivelsesløsning og for at kunne oversende fordringer med korrekt stamdata jf. fordringshaveraftalen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tager ikke del i analysen, men står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og uddybninger samt leverer de nye snitfladebeskrivelser og dokumentation fra forretningsonboardingen til kommunernes debitorleverandører. Analysen skal ske løbende i takt med, at der kommer nye input fra forretningsonboardingen.

Udvikling og tilpasning af fordringshaversystem
På baggrund af analysen af udviklingsbehovet og snitfladebeskrivelserne tilpasser systemleverandørerne jeres system. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bidrager udelukkende med støtte i form af afklaringer af spørgsmål mv. vedrørende den nye inddrivelsesløsning og input fra forretningsonboardingen.