Fordringshaverinfo

Information til forsyningsselskaber

I kan stadig oversende fordringer til inddrivelse og/eller modregning, selvom EFI er i gang med at blive udfaset.

Vi er ved at gøre klar til, at forsyningsselskaberne kan oversende fordringer til den nye inddrivelsesløsning.

I 2018 er de mest anvendte fordringstyper blevet gennemgået af en udvalgt gruppe af forsyningsselskaber, Kammeradvokaten og ICI.

Fordringstyperne er opdelt i forretningsområder, og der har været afholdt workshops, hvor der er taget hensyn til de forskellige forsyningsselskabers anvendelse af fordringstypen. På de forskellige workshops har vi kigget på lovgivningen inden for det enkelte område og besluttet, hvordan stamdatafelterne fremadrettet skal udfyldes.

Alle workshops er gennemført, og Kammeradvokaten er i gang med at skrive fordringstypebilag til fordringshaveraftalen. Når de har bilagene klar, går vi i gang med en generel orientering til alle forsyningsselskaber om, hvad der er besluttet i forhold til fordringstyperne inden for det enkelte forretningsområde.

Tidsplanen for orientering om beslutningerne er dynamisk, og der kan komme ændringer undervejs.

I kan finde en opdateret tidsplan her. (Opdateret den 28. marts 2019)

Klik her, og åbn Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM), der beskriver de datakrav og funktionelle krav, alle fordringshavere skal overholde efter tilslutning til den nye inddrivelsesløsning. (Opdateret den 19. december 2018)

Klik her, og åbn en PDF-fil med generel information - få et indblik i den forretnings- og systemmæssige tilslutningsproces til den nye inddrivelsesløsning, der skal tage imod jeres fordringer.   

Følg med i seneste nyt her på siden.

 

Torsdag den 7. marts 2019
Vi er blevet opmærksomme på, at nogle forsyningsselskaber kan have opfattet et spørgsmål forkert fra spørgeskemaundersøgelsen udsendt den 12. februar 2019.

Spørgsmålet lyder: ”Hvis I ikke længere ønsker at sende fordringer til inddrivelse, må I meget gerne svare Nej til det første spørgsmål i spørgeskemaet. I skal derved ikke svare på flere spørgsmål, og vi vil ikke længere kontakte jer. Ændrer I senere mening, kan I altid kontakte os for at blive oprettet som fordringshaver igen.

Spørgsmålet er af nogle forsyningsselskaber blevet opfattet som relateret til deres politiske ønske om at have egen inddrivelse. Spørgsmålet er dog på ingen måde relateret til dette ønske. Ovenstående spørgsmål skal forstås sådan, at det ikke er en pligt at sende fordringer til inddrivelse, men at forsyningsselskaberne kan beholde fordringerne i et opkrævningsforløb (uden inddrivelsesmuligheder).

Hvis forsyningsselskaberne fortsat ønsker, der skal ske inddrivelse på deres fordringer, skal der selvfølgelig svares JA til at benytte Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed.