Fordringshaverinfo

Information om status for tilslutning af kommuner til den nye inddrivelsesløsning PSRM

Feb. 2020

Som de første kommuner er Horsens, Sønderborg og Bornholm tilsluttet den nye inddrivelsesløsning PSRM og kan sende P-afgifter til inddrivelse. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er meget glade for, at det er lykkedes at komme så langt.

I det indledende tilslutningforløb via KMD Opus er der imidlertid for nylig konstateret nogle udfordringer i forbindelse med hentning af såkaldte kvitteringer. Disse udfordringer kan ikke henføres til kommunernes adfærd, men opstår i den systemmæssige kommunikation mellem KMD Opus og PSRM. En kvittering gives fx i forbindelse med en oprettelse af en fordring. Her vil kvitteringen være et svar på, om fordringen er modtaget eller afvist. Systemet er lavet således, at der kan indsendes mange fordringer, og bagefter henter man kvitteringerne. Kvitteringen er dermed fordringshavers forsikring om status på en given oprettelse. Lykkes dette ikke, så kan fordringshaver ikke korrigere de fordringer, som allerede er under inddrivelse.


En teknisk forklaring – kort.

Hvis der er mange kvitteringer, tager det noget tid for inddrivelsessystemet at generere et svar. I nogle tilfælde op til ca. 15 minutter. Det har hidtil ikke udgjort et problem for de tilkoblede fordringshavere. Det giver desværre et problem for KMD Opus. KMD Opus har i den systemmæssige opsætning sat en begrænsning på den tid, der ventes på svar. Denne tid er fastsat til 5 minutter. Anmodningerne om kvitteringer timer ud, og de berørte kommuner har derfor ikke kunnet korrigere de fordringer, der er sendt til såvel PSRM og deres eksisterende fordringer i DMI. 


Løsningen

I samarbejdet med KMD Opus om løsning af denne problemstilling har KMD Opus oplyst, at det ikke er muligt at ændre deres opsætning. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har derfor besluttet at ændre måden kvitteringer bliver leveret på. Det er en ændring i system-arkitekturen. En sådan ændring kræver en omfattende test inden frigivelse for at være sikker på, at alt er, som det skal være. På den baggrund frigives ændringen til produktion senest d. 25. marts. KMD Opus informeres løbende om status.


I forhold til tvangsinddrivelse af Gæld er det dog problematisk ikke at kunne korrigere fordringerne, da en saldo ikke længere vil være retvisende. Principielt set vil der kunne inddrives på gæld, der ikke eksisterer. De tre kommuner Horsens, Sønderborg og Bornholm får derfor nu i en kortere periode suspenderet deres fordringer fra inddrivelse i såvel PSRM og DMI, indtil der igen kan indsendes korrektioner. Hvor lang denne periode for den enkelte kommunernes vedkommende vil være, kan ikke siges præcist. Situationen kan være forskellig for de tre kommuners vedkommende. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gør alt, hvad der er muligt for at løse denne beklagelige situation hurtigst muligt.


Den videre onboarding

I forhold til planerne for tilslutning af flere kommuner, flere debitorleverandører og flere fordringstyper til PSRM, så har situationen den konsekvens, at videre tilslutning sættes på pause, indtil problemet er løst i slutningen af marts. Alle forberedende aktiviteter sættes dog på ingen måde på pause. Der arbejdes således med at få klargjort flere fagområder, så det i 2020 bliver muligt at komme på PSRM med bl.a. kontanthjælpskrav, biblioteksbøder, sygedagpengekrav - samt forhåbentligt daginstitutioner. Den konstruktive dialog mellem alle aktører - Kommunerne, KL, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, KOMBIT, debitorleverandører og fagsystemleverandører - fortsætter således helt uændret.